บาคาร่าเว็บตรง คลัง วาง 2 มาตรการบรรเทาหนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้-ลูกหนี้รายย่อยระยะ 3

บาคาร่าเว็บตรง คลัง วาง 2 มาตรการบรรเทาหนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้-ลูกหนี้รายย่อยระยะ 3

บาคาร่าเว็บตรง คลัง วาง 2 มาตรการบรรเทาหนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้-ลูกหนี้รายย่อยระยะ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเจอผลกระทบจากพิษโควิด-19 วันนี้ (18 มิ.ย.64) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เผย มาตรการบรรเทาภาระหนี้สินให้ประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

โดยภาครัฐได้ดำเนินมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ร่วมกันจัดขึ้น ครอบคลุมหนี้ 3 ประเภท ดังนี้

– หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน มีผู้ให้บริการทางการเงินเข้าร่วมแล้วถึง 26 แห่ง โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

– หนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่ถูกโอนขายไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) โดยมี บบส. เข้าร่วมแล้ว 4 แห่ง และลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564

– หนี้เช่าซื้อรถยนต์ มีผู้ให้บริการทางการเงินเข้าร่วมแล้วถึง 12 แห่ง โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th หรือ www.1213.or.th) ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมบริการ หรือติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล โทร. 1213 ในวันเวลาราชการ หรือส่งอีเมลมาที่ Debtfair@bot.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 มุ่งเน้นช่วยลดภาระหนี้ระยะยาว ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ดังนี้

– บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล บรรเทาภาระหนี้โดยขยายระยะเวลาชำระยาวขึ้น กรณีเกินกว่า 48 งวด ให้ทบทวนอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราเพดาน (บัตรเครดิต ร้อยละ 12 และสินเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 22) ตั้งแต่งวดแรก ลดค่างวด และรวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

– สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีทางเลือกในการลดค่างวด หรือพักชำระค่างวด หรือรวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น โดยลูกหนี้จำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงให้มีทางเลือกในการคืนรถ และหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมูล ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้

– เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง มีทางเลือกในการพักชำระค่างวดหรือการคืนรถ รวมถึงให้คุมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาไม่ให้สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม นอกจากนี้ ให้รวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น และหากลูกหนี้สามารถชำระค่าเช่าซื้อคืนทั้งหมด ให้ลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

– สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เพิ่มทางเลือกด้วยการพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และให้ลูกหนี้สามารถทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน

เร่งแก้หนี้ประชาชน โรงจำนำรัฐ นำร่อง ต่อด้วย มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ภาคประชาชน โรงรับจำนำรัฐ นำร่องลดดอกเบี้ยผู้ถือบัตรคนจน ชวนเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ วันนี้ (18 มิ.ย.64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้ทุกภาคส่วนเร่งกำหนดแนวทางบรรเทาภาระหนี้ประชาชน โดยหลายหน่วยงานขานรับ ออกมาตรการบางส่วนแล้ว อาทิ

มหกรรมไกล่เกลียหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีการขอรับความช่วยเหลือแล้ว กว่า 7 แสนบัญชี ผู้ที่สนใจสามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ฯ ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์

การเจรจาปรับลดวงเงินรายเดือน ยืดหนี้ ลดดอกเบี้ย หรือพักหนี้ได้หากจำเป็น เริ่มมาตั้งแต่ 1 มิ.ย. มีจำนวนผู้เช่าซื้อสนใจลงทะเบียนแล้ว 13,450 คัน และจะเปิดให้เข้าร่วมมหกรรมฯ ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ 1213 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะเดียวกัน สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือ “โรงจำนำรัฐ” ทั้ง 40 แห่ง ได้จัดโปรโมชั่น “จ่ายคนละครึ่ง” ลดดอกเบี้ย 50% แก่ผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค. 64 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รอบตั๋วจำนำ โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สามารถส่งดอกเบี้ยที่ ณ สาขา หรือผ่านร้าน 7-11 หรือกรุงไทย NEXT ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมบังคับคดี ระบุ ช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63-เม.ย. 64) มีคดีแพ่งเข้าสู่การบังคับคดีจำนวน 138,997 คดี

คดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น 80-90% เป็นหนี้ครัวเรือน คือ หนี้บัตรเครดิต เช่าซื้อรถ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม คดีที่เข้ามาสู่การบังคับคดีนั้นส่วนใหญ่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นมาก่อนการระบาดของโควิด-19 บาคาร่าเว็บตรง