เงินผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายน 2565 โอนเงินกี่บาท เช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

เงินผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายน 2565 โอนเงินกี่บาท เช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

อัปเดตปฏิทิน เงินผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 10 ของทุกเดือน จำนวนเงินสูงสุด 1,000 บาท เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เช็กเงื่อนไขผู้ได้รับเบี้ยคนชราได้ที่นี่กรมบัญชีกลางโอนเงินผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อการเยียวยากลุ่มเปราะบางตามนโยบายของภาครัฐ สำหรับเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพ โอนเงินเข้าบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับจำนวนเงินตั้งแต่ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรณีเป็นธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ผู้สูงอายุจะได้รับเงินถัดไปอีก 2 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติการรับสิทธิเงินเยียวยาผู้สูงอายุดังนี้

เกณฑ์อายุการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับเงินผู้สูงอายุในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เข้าบัญชีธนาคาร จะแบ่งอายุตามเกณฑ์ทั้งหมด 4 ช่วง ได้แก่

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิเงินเยียวยาผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนอายุครบ 60 ปี ตัวอย่างวิธีการคำนวณอายุ เช่น ลงทะเบียนของปี 2565 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2504 ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎร ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น ๆ

ผู้สูงอายุที่มีบุตรทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับเงินบำนาญพิเศษตลอดชีวิตแทนจากการที่บุตรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศจนร่างกายพิการ ทุพลภาพ หรือเสียชีวิต ยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย รวมถึงผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการคนจนจากรัฐ ก็สามารถได้สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่ต้องการสอบถามข้อมูลในการรับเบี้ยยังชีพคนชราเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่งหน่วยงานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเขต ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้สอบถามได้ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น หรือติดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบอร์ 02-2419000 ต่อ 4131.

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดตลาดนัดแรงงานรับสมัครงาน เช็กตำแหน่งว่าง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครงานเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.” ครั้งที่ 8 (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2022) ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ.

การเปิดตำแหน่งงานครั้งนี้มีบริษัทและผู้ประกอบการใน ทสภ. ทั้งหมด 30 แห่ง เปิดรับสมัครงานกว่า 1,500 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ หัวหน้าจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 หรือ Suvarnabhumi Airport Job fair 2022 โดยมีผู้บริหาร ทสภ. และบริษัทผู้ประกอบการเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้โครงการฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ.

นายรัชชาณล กล่าวภายหลังเปิดโครงการฯ ว่า โครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 8 หรือ Suvarnabhumi Airport Job fair 2022 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดอื่น ๆ ได้มีโอกาสสมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ซึ่งในปีนี้สถานการณ์ของประเทศไทยกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด – 19 ธุรกิจการบินเริ่มฟื้นตัวและมีความต้องการในการจ้างแรงงานมากขึ้น โดยในปีนี้ ทสภ. ได้เชิญบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท

อาทิ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอกไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ฯลฯ มาออกบูธรับสมัครงาน โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาโท ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค เป็นต้น รวมแล้วกว่า 1,500 อัตรา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการมาออกบูธแนะนำการใช้บริการหางานออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ Doe.go.th ด้วย

นายรัชชาณล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจและการจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ 

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า