ในยุโรปตะวันตก พรรคประชานิยมแตะต้องความคับข้องใจในการต่อต้านการจัดตั้ง แต่แทบไม่มีการอุทธรณ์เรื่องความแตกแยกทางอุดมการณ์

ในยุโรปตะวันตก พรรคประชานิยมแตะต้องความคับข้องใจในการต่อต้านการจัดตั้ง แต่แทบไม่มีการอุทธรณ์เรื่องความแตกแยกทางอุดมการณ์

ในยุโรปตะวันตก พรรคประชานิยมและขบวนการต่างๆ ได้ทำลายภูมิทัศน์ทางการเมืองของภูมิภาคนี้ด้วยการได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการลงคะแนนเสียง ตั้งแต่การลงประชามติ Brexit ไปจนถึงการเลือกตั้งระดับชาติในอิตาลี ความรู้สึกต่อต้านการจัดตั้งซึ่งช่วยปลุกกระแสประชานิยมสามารถพบได้ทางด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวาของสเปกตรัมเชิงอุดมการณ์ ดังที่การสำรวจของ Pew Research Center เน้นย้ำ คนที่มีแนวคิดประชานิยมเหล่านี้รู้สึกผิดหวังกับสถาบันแบบดั้งเดิม เช่น รัฐสภาและสหภาพยุโรปมากกว่าที่จะเป็นสถาบันหลัก พวกเขายังมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของผู้อพยพที่มีต่อสังคม

ความไม่พอใจนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทำไม

พวกเขาถึงชอบพรรคประชานิยมมากกว่า ถึงกระนั้น โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชานิยม ผู้คนมักจะนิยมพรรคที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ของตนเอง ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย อุดมการณ์ยังคงมีความสำคัญ ความแตกต่างแบบซ้าย-ขวามีน้ำหนักมากกว่าความเห็นอกเห็นใจประชานิยม เมื่อพูดถึงวิธีที่ผู้คนมองการมีส่วนร่วมของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับสิทธิของเกย์และเลสเบียน และบทบาทของผู้หญิงในสังคม

สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการค้นพบของการศึกษาความคิดเห็นสาธารณะเชิงลึกของ Pew Research Center ซึ่งทำแผนที่พื้นที่ทางการเมืองใน 8 ประเทศในยุโรปตะวันตก ได้แก่ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร โดยอิงจากการสำรวจ ของผู้ใหญ่ 16,114 รายที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. ถึง 20 ธ.ค. 2017 เมื่อรวมกันแล้ว 8 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) คิดเป็นประมาณ 70% ของประชากรสหภาพยุโรปและ 75% ของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 1จุดประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อประเมินว่าจุดตัดของอุดมการณ์และมุมมองประชานิยมภายในและทั่วทั้งสาธารณะเหล่านี้กำหนดทัศนคติเกี่ยวกับนโยบาย สถาบัน พรรคการเมือง และค่านิยมอย่างไร

ในรายงานนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจถูกจัดประเภทออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยพิจารณาจากตำแหน่งของตนเองตามสเปกตรัมทางอุดมการณ์ซ้าย-กลาง-ขวา และขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาแสดงการสนับสนุนต่อมุมมองประชานิยมหรือไม่ ตัวชี้วัดของอุดมการณ์เป็นเรื่องทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจงกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการของมุมมองประชานิยมมุ่งเน้นไปที่ทัศนคติต่อต้านการจัดตั้งเป็นหลัก ไม่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าคนธรรมดาจะทำงานได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งในการแก้ปัญหาของประเทศหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่สนใจหรือไม่ว่าประชาชนเช่นพวกเขาคิดอย่างไร ทัศนคติต่อต้านการจัดตั้งเป็นองค์ประกอบหลักของคำจำกัดความมากมายของประชานิยม ในการวิเคราะห์นี้ การรวมกันของอุดมการณ์และทัศนคติต่อต้านการสถาปนานำไปสู่การระบุกลุ่มการเมืองหกกลุ่ม: ประชานิยมซ้าย, ซ้ายกระแสหลัก, ประชานิยมสายกลาง, กระแสหลักสายกลาง, ประชานิยมขวาและกระแสหลักขวา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเหล่านี้ โปรดดูที่กล่องคำอธิบายและภาคผนวก ก .)

วิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางการเมืองในยุโรปตะวันตก

คนที่มีแนวคิดประชานิยมไม่พอใจสถาบัน เศรษฐกิจ และการย้ายถิ่นฐานมากกว่า

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าทัศนคติของชาวดัตช์เกี่ยวกับสหภาพยุโรปนั้นถูกแบ่งแยกด้วยมุมมองประชานิยมมากกว่าอุดมการณ์

คนที่มีแนวคิดประชานิยมมักไม่ไว้วางใจสถาบันดั้งเดิม ความไม่พอใจนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อทัศนคติเกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมถึงสื่อข่าวและธนาคาร ตลอดจนสหภาพยุโรป (EU) ในความเป็นจริง เมื่อพูดถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสหภาพยุโรป มุมมองประชานิยมมักจะเป็นเส้นแบ่งที่สำคัญมากกว่าอุดมการณ์ ตัวอย่างเช่น ในเนเธอร์แลนด์ ประมาณหกในสิบหรือน้อยกว่านั้นในกลุ่มประชานิยมซ้าย กลาง และขวากล่าวว่าการเป็นสมาชิกในองค์กรที่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์นั้นดีต่อเศรษฐกิจของประเทศตน เมื่อเทียบกับสามในสี่หรือมากกว่านั้นในกลุ่มเหล่านั้น ในกระแสหลักทางซ้าย กลาง และขวา ผู้คนที่เห็นอกเห็นใจประชานิยมยังแสดงออกถึงการสนับสนุนที่สูงขึ้นในการคืนอำนาจจากสหภาพยุโรปไปยังรัฐบาลแห่งชาติของตนมากกว่าผู้ที่อยู่ในกระแสหลัก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของสื่อยุโรปตะวันตก โปรดดูที่ “ในยุโรปตะวันตก ทัศนคติของสาธารณชนที่มีต่อสื่อข่าวถูกแบ่งแยกโดยมุมมองประชานิยมมากกว่าอุดมการณ์ซ้าย-ขวา ”)

นักข่าวและนักวิชาการถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าการต่อสู้ทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวประชานิยมของประชาชนหรือไม่ จากการวิเคราะห์มุมมองประชานิยมในสเปกตรัมทางอุดมการณ์ การศึกษานี้พบว่าคนที่วิจารณ์สถานประกอบการค่อนข้างจะมีแนวโน้มมากกว่าคนที่อยู่ในกระแสหลักที่จะเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประสบการณ์นี้ กลุ่มประชานิยมซ้าย กลาง และขวาไม่พอใจกับเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า และในครึ่งประเทศที่ทำการสำรวจ มีแนวโน้มมากกว่ากลุ่มอุดมการณ์กระแสหลักที่จะสนับสนุนรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงความรู้สึกต่อต้านการจัดตั้งและทัศนคติเกี่ยวกับการอพยพเข้าเมือง โดยรวมแล้ว อุดมการณ์ฝ่ายซ้าย-ขวาเป็นความแตกแยกที่โดดเด่นที่สุดในทัศนคติของสาธารณชนเกี่ยวกับผู้อพยพ ถึงกระนั้น ในสเปกตรัมซ้าย-ขวา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมุมมองประชานิยมมักมองในแง่ลบต่อผู้อพยพมากกว่าผู้ที่อยู่ในกระแสหลักที่มีจุดยืนทางอุดมการณ์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในเนเธอร์แลนด์ ทั้งผู้ตอบแบบซ้ายประชานิยมและผู้ตอบแบบซ้ายหลักมีโอกาสน้อยกว่าผู้ตอบแบบเดียวกันที่กล่าวว่าผู้อพยพเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้าย ในขณะเดียวกัน กลุ่มประชานิยมฝ่ายซ้าย (38%) ยังคงแสดงความกังวลในระดับที่สูงกว่ากลุ่มกระแสหลักฝ่ายซ้าย (26%) ในทำนองเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วกลุ่ม Center และ Right Populist ในเนเธอร์แลนด์มักมีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับผู้อพยพมากกว่ากลุ่ม Center และ Right Mainstream ตามลำดับ จากคำถามต่างๆ มากมายเกี่ยวกับผู้อพยพ ประชานิยมขวามักจะเป็นกลุ่มเชิงลบมากที่สุด

Credit : เว็บสล็อตแท้